Privacy Center

Sona Business hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de bezoekers van haar website. Om jou te voorzien van informatie over onze producten en diensten, moeten we mogelijk informatie over jou verzamelen. Voordat je persoonlijke informatie verstrekt op de Sona Business website, dien je dit beleid zorgvuldig door te lezen. Door te registreren en een account aan te maken bij Sona Business ga je akkoord met het verzamelen en verwerken van jouw gegevens. Dit privacy beleid legt uit hoe wij persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen wanneer je de website van Sona Business bezoekt. Websites van derden die toegankelijk zijn via een website van Sona Business vallen niet onder dit privacy statement en Sona Business aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot websites van derden. 

Wij herzien dit privacy beleid regelmatig. Het kan af en toe nodig zijn om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in het beleid die van invloed kunnen zijn op hoe wij omgaan met jouw gegevens. We zullen op deze pagina aangeven wanneer het privacy beleid is gewijzigd, dus controleer het privacy beleid regelmatig.

Dit privacy beleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt in januari 2018.

Welke informatie verzamelt Sona Business?

Tijdens onze relatie met jou kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen, zoals jouw contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer), factureringsgegevens (naam, fysiek factureringsadres, betaalmethode en transactiegegevens), details met betrekking tot een browse- of gebruikssessie (IP-adres, geolocatie en/of unieke apparaat-id), correspondentie (inclusief correspondentie gemaakt via of geüpload naar onze diensten), en alle andere informatie met betrekking tot jou die je mogelijk verstrekt. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen (deze informatie stelt ons niet in staat om de gebruiker van de website te identificeren), zoals informatie over het apparaat van de bezoeker of gebruiker, besturingssysteem, internetbrowser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, internetprovider, verwijzende/exit pagina’s, datum/tijdstempels, enz.

Deze informatie kan worden gebruikt door Sona Business, gelieerde ondernemingen en serviceproviders om onze zakelijke relatie te onderhouden en jou te voorzien van de door jou gevraagde diensten. Sona Business heeft een beleid en neemt technische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies, onjuist gebruik en openbaarmaking. 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Jouw persoonlijke informatie kan worden verwerkt, zowel door Sona Business en haar gelieerde ondernemingen, voor doeleinden waaronder: het beheren van onze relatie met jou; het leveren van goederen, diensten of informatie die je hebt aangevraagd; je voorzien van informatie over onze producten en diensten; en voor het controleren van het gebruik van de site. 

Wij kunnen het door jou opgegeven e-mailadres of telefoonnummer gebruiken voor klantenservice (bijv. communicatie, het versturen van tarieven, facturen, herinneringen of waarschuwingen met betrekking tot aanstaande of te late betalingen, enz.) Het is belangrijk dat je dergelijke berichten altijd kunt ontvangen. Om deze reden kun jij je niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke service- en factureringsberichten, tenzij je niet langer een Sona Business-klant bent (wat kan worden gedaan door jouw account te deactiveren).  

Jouw e-mailadres kan ook worden gebruikt om marketinginformatie te sturen. Je hebt de mogelijkheid om je af te melden voor het ontvangen van marketinginformatie zoals hieronder beschreven onder “Marketing”. 

We kunnen op onze website gebruikmaken van analytics-diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze website door bezoekers te monitoren, analyseren en rapporteren. Dergelijke gegevens stellen ons in staat om fouten in onze websites op te sporen en te bepalen hoe we jouw gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren. 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen aan jou of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan af en toe nodig zijn dat Sona Business jouw persoonsgegevens doorgeeft aan gelieerde ondernemingen of partners van Sona Business buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dergelijke gegevens kunnen ook buiten de EER worden opgeslagen en/of verwerkt door personeelsleden die buiten de EER voor Sona Business of een partner van Sona Business werken. Dergelijke personen kunnen betrokken zijn bij de levering van ondersteunende diensten met betrekking tot uw betrokkenheid bij Sona Business. Dit doet niets af aan jouw rechten en Sona Business zal alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die wordt doorgegeven buiten de EER veilig en in overeenstemming met het privacy beleid zal worden behandeld. Door het verstrekken van jouw persoonlijke informatie aan Sona Business ga je ermee akkoord dat je geen bezwaar maakt tegen een dergelijke overdracht, verwerking of opslag. De overdracht van gegevens via het internet is niet volledig veilig en is als zodanig op eigen risico. Hoewel wij ons best doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Sona Business de veiligheid van informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. Na ontvangst van jouw gegevens, zal Sona Business gebruik maken van haar bestuur procedures om onbevoegde toegang te voorkomen. 

Bescherming van persoonlijke gegevens

lle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij Softswitch. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databases te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast zodat we een hoog niveau van bescherming kunnen blijven bieden. 

Als je vragen hebt over de beveiliging van onze diensten, kun je contact met ons opnemen via data@sonabusiness.nl.

Jouw persoonlijke gegevens bijwerken of verwijderen

Wanneer jij je online registreert voor een van de producten of diensten van Sona Business, kun jij jouw persoonlijke informatie bekijken en bijwerken door in te loggen op de site en de relevante instructies te volgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij over jou bewaren accuraat blijven, moet jij jouw persoonlijke informatie bijwerken als deze verandert. Als jij jouw account sluit, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor andere gepaste doeleinden, zoals het innen van uitstaande schulden of het oplossen van geschillen. Wanneer je verzoekt om verwijderd te worden van verdere marketingaanbiedingen, word je toegevoegd aan een suppressielijst om ervoor te zorgen dat aan jouw verzoek wordt voldaan. Wanneer Sona Business redelijke twijfels heeft over de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen wij vragen om aanvullende informatie die nodig is om de identiteit te bevestigen. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003. 

Marketing

De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de nationale wetgeving ter implementatie van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG). Af en toe kunnen wij contact met u opnemen met informatie over andere producten en diensten van Sona Business waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, maar wij zullen dit alleen doen wanneer je vooraf toestemming hebt gegeven om op deze manier te worden gecontacteerd. Als je niet langer marketinginformatie wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail of op het onderstaande adres. 

Hoe wij cookies gebruiken

Wanneer je een website van Sona Business bezoekt, kunnen wij een cookie naar jouw computer sturen. Dit kleine bestand slaat geen persoonlijke informatie op, maar identificeert wel jouw computer en specifieke interessegebieden, zodat wij kunnen reageren op jouw voorkeuren en jouw toekomstige websitebezoeken efficiënter kunnen maken. Met uitzondering van het gebruik van cookies, loggen we niet automatisch gegevens of verzamelen we geen gegevens met uitzondering van informatie die je specifiek aan ons verstrekt. Je kunt de browser van je computer zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar dit kan tot gevolg hebben dat je bepaalde delen van onze website niet kunt gebruiken.

Bewaartijd

Jouw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door jou gevraagde dienst te verlenen, of voor de doeleinden die in dit document worden beschreven, en je kunt Sona Business altijd verzoeken de gegevens op te schorten of te verwijderen. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die Sona Business over jou heeft opgeslagen(wij kunnen hiervoor een kleine administratieve vergoeding vragen) en om eventuele onjuiste informatie over je te laten corrigeren. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat wij stoppen met het gebruik van jouw gegevens voor marketingactiviteiten en andere promotionele activiteiten.

Contactinformatie

Verzoeken om informatie over ons privacy beleid kun je per e-mail sturen naar info@sonabusiness.nl.